Beranda | Profil Sekolah | Jurusan IPA | Jurusan IPS | Jurusan BAHASA | Pelanggaran Siswa | Tabel Pelanggaran |   Tanggal 21-Aug-2019
     
MENU UTAMA

Profil Sekolah

Daftar Siswa

Jurusan IPA
Jurusan IPS
Jurusan Bahasa
Pelanggaran Siswa
Nilai TIK
 
Login Admin Sistem
  Data Siswa Jurusan IPS

Data Siswa Jurusan IPS

Filter NIS / Nama / KELAS :

No NIS Nama Jenis Kelamin NISN Kelas
201 8671 PRISKILA NIA A P 9995363846 XI IPS 2
202 8674 R. PALGUNO HARYOYUDANTO L 9982193588 XI IPS 2
203 8678 RAGIL WAHYUNINGTYAS P 9982428039 XI IPS 2
204 8689 REZA MULYA NUGRAHA L 9990816909 XI IPS 2
205 8438 ANDHIKA RIZKY FEBRIYANTORO L 9994726114 XI IPS 2
206 8706 ROSY DIPA NUSWANTARI P 9991636343 XI IPS 3
207 8460 ARIF NUGROHO L 9994710261 XI IPS 3
208 8464 Arum Novita Sari P 9984606432 XI IPS 3
209 8467 Atika Indriyani P 9999623835 XI IPS 3
210 8475 Ayu Sulistyowati P 9998265107 XI IPS 3
211 8731 SUKMA FATIMAH P 9994887854 XI IPS 3
212 8480 BAGUS RACHMAD HENDRAWAN L 9997901477 XI IPS 3
213 8739 Tika Veronika P 9995601970 XI IPS 3
214 8493 DESIA WAHYU FEBRIANINGRUM P 9999734906 XI IPS 3
215 8507 DIMAS UDIANTO L 9989067477 XI IPS 3
216 8766 ZAHARA DWI RAHMAWATI P 9991357640 XI IPS 3
217 8515 DWI NUR LESTARI P 9993739322 XI IPS 3
218 8520 EBID HUSNI MAHIRA L 9993738469 XI IPS 3
219 8521 Ega Arkananta Bhagaskara L 9994710272 XI IPS 3
220 8523 Eka Putri Mayang Sari P 0000536198 XI IPS 3
221 8524 EKO DEWI SUPRIYATI L 9981253314 XI IPS 3
222 8536 ERVIAN ADHE PRADITA L 9992237510 XI IPS 3
223 8547 FENI YUNITA P 9983840554 XI IPS 3
224 8548 Feri Nurahman L 9993739289 XI IPS 3
225 8556 FITRIA EKA RAMADHANI P 9989688340 XI IPS 3
226 8597 Kurnia Ayu Trisnawati P 9996681302 XI IPS 3
227 8612 Luthfi Nur Anggriyati P 9990830964 XI IPS 3
228 8616 Mardliyah Nur Lintang Utami P 9984800575 XI IPS 3
229 8627 MOHAMAD FAJAR RIZKI ARDIANSYAH L 9999412342 XI IPS 3
230 8654 NOVI WAHYU WIDYANINGRUM P 9998880423 XI IPS 3
231 8657 Nurdhika Aditya Satya Putra L 9994710288 XI IPS 3
232 8658 Nurul Dwi Lestari P 9998982627 XI IPS 3
233 8409 AA RAPHYCHANIA VINILIH P 9981133197 XI IPS 3
234 8410 Achmad Hamzah Bayu W L 0004356163 XI IPS 3
235 8676 Rafika Kus Irawati P 0009414177 XI IPS 3
236 8680 RAHMAD FEBRIYAN L 9993753397 XI IPS 3
237 8428 ALFINDO AGUNG PUTRA L 9983690125 XI IPS 3
238 8435 Ana Chofifa P 9994710455 XI IPS 3
239 8691 Ridho Leksa Maulana L 9995561190 XI IPS 3
240 8437 Andhara Putriyana Zaenal P 9994718307 XI IPS 3
241 8452 ANNISA ASYABILLA P 9996086969 XI IPS 4
242 8708 RYAN ARIF HIDAYAT L 9994409937 XI IPS 4
243 8716 SHEILA MADANUR KHANIF P 9986524411 XI IPS 4
244 8718 SIGIT SUSANTO L 9996486042 XI IPS 4
245 8736 SYARIF HIDAYAT L 9994888011 XI IPS 4
246 8741 TOMI ANDRAS SEPTRI YUDHA L 9994728155 XI IPS 4
247 8742 TONI CANDRA WIJAYA L 9983840581 XI IPS 4
248 8487 CINDI MEI ANGGRAINI P 9992600069 XI IPS 4
249 8743 Tri Utari Ayu Ichsani P 9990818985 XI IPS 4
250 8746 UMI MUTIAH P 9990831184 XI IPS 4
Pilih Halaman
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next->
     
SMA Negeri 1 Ambarawa 2016
Desain By : Akhmad M